กลุ่มอุตสาหกรรม

          ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ล้วนมาจากผลผลิตปาล์มสดใหม่ที่คัดสรรมาอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวลและไบโอแก๊สเป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ สะอาด และคงคุณค่าจากธรรมชาติไว้ได้สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธรรมชาติ

          ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเสนอแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่

  1. น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO)
  2. น้ำมันปาล์มเมล็ดในดิบ (Crude Palm Kernel Oil: CPKO)
  3. น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์ม (Refined Palm Oil: RPO)
  4. น้ำมันปาล์มเมล็ดในบริสุทธิ์ (Refined Palm Kernel Oil: RPKO)
  5. น้ำมันปาล์มโอเลอีน (Refined Palm Olein: ROL)
  6. ปาล์มสเตียรีน (Refined Palm Stearin: RST)
  7. กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)
  8. กากเนื้อปาล์มเมล็ดใน (Kernel Meal: KM)
  9. กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม PKFAD (PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATE)