รับสมัครงานด่วน

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
(ประจำสำนักงานใหญ่ ชุมพร)

1. จป.วิชาชีพ 1 อัตรา (ด่วนมาก)
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย / หญิง
มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

2. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง Biogas 1 อัตรา (ด่วนมาก)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรเครื่องกล
เพศชาย / หญิง
มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1 – 3 ปี
มีความรู้ด้านเครื่องจักร Biogas และ งาน PM ทั้งระบบ
มีความเป็นผู้นำ / สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

3. หัวหน้าช่างยนต์ 1 อัตรา (ด่วนมาก)
วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล / ยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย
มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ / งาน PM ทั้งระบบ
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
(ประจำสาขาพระประแดง)

1. พนักงานขับรถ 2 อัตรา
(ประจำสาขาพระประแดง)
เพศชาย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

2. พนักงานติดรถ 3 อัตรา
(ประจำสาขาพระประแดง)
เพศชาย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา
(ประจำสาขาพระประแดง)
เพศชาย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
สามารถขับรถโฟร์คลิฟได้อย่างชำนาญ

4. พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา
(ประจำสาขาพระประแดง) (ด่วน)
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 45 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

5. พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 3 อัตรา
เพศชาย
อายุ 18 – 35 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
ปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เป็นบางครั้ง)

บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
(ประจำสาขาพระแสง)

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 อัตรา
(ประจำสาขาพระแสง) (ด่วน)
เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มีความเป็นผู้นำ ทุ่มเท เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการบริหารงาน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 อัตรา
(ประจำสาขาพระแสง) (ด่วน)
เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

เกี่ยวกับเรา