ผึ้งร่วมกิจกรรมสนุกวันเด็ก 2567


วันเด็กได้วนมาอีกครั้งสำหรับปีนี้ กลุ่มบริษัทปาล์มธรรมชาติ โดยน้ำมันปาล์มตราผึ้งได้ร่วมกิจกรรม” วันเด็ก 2567” ในโรงเรียนและสถานที่จัดงานวันเด็กหลายแห่ง เช่น

 • โรงเรียนอนุบาลวัดครุนอก อ.พระประแดง สมุทรปราการ
 • ชุมชนหมู่ 7 วัดครุนอก สมุทรปราการ
 • โรงเรียนครนพิทยาคม ชุมพร
 • โรงเรียนบ้านเมรัย สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ราชประสงค์ สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านบางกำยาน สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านบางรูป สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านบางเหรียง สุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนบางใหญ่สินปุน สุราษฎร์ธานี
 • พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2
 • ศูนย์นันทนาการทุ่งครุ กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมและการการสนับสนุนโดยน้ำมันปาล์มตราผึ้งมีในรูปแบบต่างๆ เช่น แจกเครื่องเขียน ของเล่นเด็ก แจกน้ำดื่มตราผึ้งให้แต่ละโรงเรียน ขนม ของขวัญ และยังมีกิจกรรมให้ถ่ายภาพ “Photo Box” อีกด้วย

ผึ้งให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันเด็กมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและแบ่งปันสิ่งของให้กับเด็กๆ ได้มีความสุขและความเพลิดเพลิน

“น้ำมันปาล์มตราผึ้ง” โดยกลุ่มปาล์มธรรมชาติ ขอร่วมส่งเสริมเพื่อสืบสานคุณค่าแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของการ “กินดี อยู่ดี สุขภาพดี” ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

Similar Posts