Covid-19 ไม่ทนความร้อน! WHO แนะนำกินอาหารปรุงสุกลดความเสี่ยง

ณ ขณะนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1.6 ล้าน ในประเทศไทยเองก็มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่หลักสองพันกว่าราย ทำให้เราต้องหันกลับดูแลตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ และปฏิบัติตามหลัก Social Distancing โดยเฉพาะดูแลเรื่องสุขอนามัยในเรื่องของอาหารการกินที่ผึ้งอยากให้เพื่อน ๆ ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ


รายงานจากองค์การอนามัยโลก (
WHO)
โดยรายงานจากองค์การอนาลัยโลก (WHO) ระบุว่า เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำ ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก
 2. ควรจัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานแบบสด ๆ


การปฏิบัติตนตามหลัก “กินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือ”
การติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการติดต่อระหว่าง “คนสู่คน”  โดยทางน้ำมูก น้ำลาย เราจึงสามารถที่จะป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสระบาดดามหลักปฏิบัติตนอย่างง่าย ๆ ด้วยวิธีการ “กินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือ” ดังนี้

 1. กินร้อน
  • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ
  • ปรุงอาหารด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส และมากกว่า 2 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • อาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นใหม่ให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีกครั้ง
 2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  • ใช้ช้อนกลางส่วนตัวของตนเอง หรือของใครของมันทุกครั้งเมื่อมีอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน และจับบริเวณด้ามช้อนเท่านั้น
  • การทำความสะอาดช้อน ควรใช้วิธีผึ่งหรืออบให้แห้ง ห้ามใช้ผ้าเช็ดเด็ดขาด
 3. ล้างมือ
  • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือไอ จาม สั่งน้ำมูก
  • หลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิด หลังสัมผัสจุดสาธารณะที่คนใช้ร่วมกัน อาทิ ราวบันได ปุ่มลิฟต์ ราวจับในรถโดยสารสาธารณะ ควรล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ


นอกจากนั้นนะคะ เราต้องทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ รวมถึงควรลดอาหารหวาน มัน เค็ม ควรบริโภคผักและผลไม้รสไม่หวานจัดอย่างเป็นประจำ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายให้เหมาะสม การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทำให้เรามีภูมิคุ้มกันโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย หากเพื่อน ๆ ของผึ้งปฏิบัติตามได้เราจะปลอดภัยจากโควิด-19 แน่นอนค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
1. องค์การอนามัยโลก
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Similar Posts