บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

Website: www.naturalpalm.com
Email: sales@naturalpalm.com

สำนักงานขาย

18 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 66(0) 2818 3252
โทรสาร. 66(0) 2818 3258

สำนักงานใหญ่ /โรงงาน

250 หมู่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร 86130
โทร. 66(0) 7752 9800
โทรสาร. 66(0) 7752 9848

บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด

29/3 หมู่ 5 ถนนบางรูป-บางเหรียง
ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 66(0)77 278688
โทรสาร. 66(0)77 278699

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา !