ชุมชนคลองโอ่งอ่าง” มนต์เสน่ห์ที่ไม่ได้หายไปไหน

ชุมชนคลองโอ่งอ่าง” มนต์เสน่ห์ที่ไม่ได้หายไปไหน

ถ้าพูดถึง “ชุมชนหรือย่านกินเที่ยว” ต้องนึกถึงความคึกคัก ความตื่นตัวและความอร่อยของหลากหลายเมนู ผู้คนมักค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของปากท้อง ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลายคน เพราะการได้ค้นหารสชาติใหม่ๆ ในสถานที่ที่แปลกไปจากเดิม น่าจะเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจขึ้นมาได้ มีหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสีสันให้กับชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารของคนในชุมชนนั้นๆ ไว้ “คลองโอ่งอ่าง” ก็เป็นหนึ่งชุมชนที่ได้สร้างความแปลกใหม่นั้นขึ้นมา จนได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project)

“ท่าช้าง ท่ามหาราช และอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน”ย่านกินเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ไทย

“ท่าช้าง ท่ามหาราช และอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน”
ย่านกินเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ไทย

ย่านท่าช้างและท่ามหาราช ถือว่า…

“เยาวราช” ตำนานอาหารสู่สตรีทฟู้ดระดับโลกดินแดนมังกรในเมืองไทยที่ผสมผสานครึ่งจีนครึ่งไทย

“เยาวราช” ตำนานอาหารสู่สตรีทฟู้ดระดับโลก
ดินแดนมังกรในเมืองไทยที่ผสมผสานครึ่งจีนครึ่งไทย

ใคร ๆ ก็รู้จัก “เยาวราช”&…

Rivers of Food (แม่น้ำคือแหล่งอาหาร สวรรค์ของนักกิน) ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม

Rivers of Food (แม่น้ำคือแหล่งอาหาร สวรรค์ของนักกิน) ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม

“วิถีแห่งแม่น้ำ แหล่งก่อเกิดผู…