เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ ย่านเก่าฝั่งธน วัดกัลยาณมิตร วัดซางตาครู้ส และชุมชนกุฎีจีน

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ ย่านเก่าฝั่งธน วัดกัลยาณมิตร วัดซางตาครู้ส และชุมชนกุฎีจีน

ย่านเก่าเมืองใหม่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ของการปรับภูมิทัศน์หรือการวางผังเมืองตามกาลเวลาในแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ การผสมผสานน่าจะเป็นจุดสำคัญ…

ผึ้งสนับสนุนโครงการต่อเนื่องของ English Cloud Classroom

ผึ้งสนับสนุนโครงการต่อเนื่องของ English Cloud Classroom

ล่าสุด “น้ำมันปาล์มตราผึ้ง” ร่วมกับบริษัทฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด และ โรงเรียนมารีวิทย์ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ “โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อน้องผ่านระบบออนไลน์ (English Cloud Classroom)” ในปี พ.ศ. 2567 มาอย่างต่อเนื่อง…

“สวนเบญจกิติ สวนเพื่อสุขภาพของคนเมือง”

“สวนเบญจกิติ สวนเพื่อสุขภาพของคนเมือง”

“ชีวิตจะดีได้สุขภาพต้องดีตาม” อาจเป็นการอยู่เป็นและเลือกใช้ชีวิตที่สมดุล นอกเหนือจากเลือกทานอาหารที่ดีถูกหลักอนามัยของแต่ละช่วงชีวิต เรามักจะได้ยินคําพูดที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ว่า “กินแล้วต้องไปเอาออก” นั่นก็คงจะหมายถึงกินแล้วต้องออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สมดุลนั่นเอง…

ผึ้งร่วมกิจกรรมสนุกวันเด็ก 2567

ผึ้งร่วมกิจกรรมสนุกวันเด็ก 2567

วันเด็กได้วนมาอีกครั้งสำหรับปีนี้ กลุ่มบริษัทปาล์มธรรมชาติ โดยน้ำมันปาล์มตราผึ้งได้ร่วมกิจกรรม” วันเด็ก 2567” ในโรงเรียนและสถานที่จัดงานวันเด็กหลายแห่ง

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แก้ชงต้อนรับปีใหม่

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แก้ชงต้อนรับปีใหม่

วัดและการร่วมบุญ ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงและสายสัมพันธ์ของผู้คนเกือบทุกเชื้อชาติ การทำบุญเข้าวัดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบางคนไปเสียแล้ว จากรุ่นสู่รุ่นตามกาลเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า “วัด” คือสัญลักษณ์ของความดีที่แฝงด้วยความเชื่อและศรัทธา…

ระฆังก้องกังวานข้ามปี สัญลักษณ์แห่งความผูกพันของ วัดและตลาดชุมชน

ระฆังก้องกังวานข้ามปี สัญลักษณ์แห่งความผูกพันของ วัดและตลาดชุมชน

จะใกล้ปีใหม่อีกครา ผู้คนเริ่มเตรียมที่จะละทิ้งอุปสรรคและปัญหาไว้ในปีเก่า เพื่อก้าวเดินด้วยความหวังใหม่ในปีที่จะมาถึง “วัด ชุมชน และตลาด” ดูเหมือนว่าจะเป็นความผูกพันที่เหนี่ยวแน่นมาตั้งแต่อดีตกาล ณ วันนี้ก็ยังเป็นแก่นสำคัญที่ยึดเหนี่ยวทั้งความรักและศรัทธาของผู้คนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย…

ตำนานตือคาตั่ง ขาหมูแช่เย็น

ตำนานตือคาตั่ง ขาหมูแช่เย็น

ขึ้นชื่อว่าอาหารแล้ว คงหนี้ไม่พ้นเรื่องการกินอยู่ให้อิ่มท้อง “อาหาร” เขาก็มีเชื้อชาติเหมือนกันกับผู้คนที่มาจากต่างเชื้อสายของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดหรือมีที่มาจากถิ่นใดๆ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการกินอยู่ วัฒนธรรม และวิถีแห่งสังคมของคนในยุคนั้นๆ คนยุคปัจจุบันอาจโชคดีที่มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่หลากหลายจากรุ่นปู่ย่าตายายที่คิดค้นไว้และยังคงสานต่อตำนานความอร่อย…

ป่าคือแหล่งอาหาร

ป่าคือแหล่งอาหาร

จากข้อมูลทั่วไปได้ระบุไว้ว่าพื้นที่ป่าในประเทศไทยมีประมาณ 102,353,484.76 ไร่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 31.64% และเป็นที่แน่นอนว่าภาคเหนือนั้นมีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 63.84% เทียบกับกรุงเทพมหานครมีอยู่ 21.50% (จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 https://www.seub.or.th/) เห็นตัวเลขเช่นนี้แล้ว อดใจหายไม่ได้ สัดส่วนของป่าและธรรมชาติอาจจะลดลงไปอีกในวันข้างหน้าที่จะมาถึง …

กินช็อปแนวใหม่ ตลาดสดธนบุรี ค่าส่ง-ปลีก

กินช็อปแนวใหม่ ตลาดสดธนบุรี ค่าส่ง-ปลีก

“ตลาด” ถือว่าเป็นแหล่งคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นเรื่องสำคัญของปากท้อง การกินอยู่และการใช้ชีวิตของทุกคนก็ว่าได้ ถ้านึกย้อนไปในอดีตกาลนั้น จากการเลี้ยงชีพด้วยตนเองจะผลิตพืชผลไว้เลี้ยงในครัวเรือน ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้นจากเมืองใหญ่สู่สังคมเมือง การใช้เงินตราเริ่มแพร่หลาย และการค้าขายมีการขยายตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภค และบริโภคมีมากขึ้น …

ตลาดกินเที่ยวกลางคืน ที่จ๊อดแฟร์ (Jodd Fairs) แดนเนรมิต กรุงเทพฯ

ตลาดกินเที่ยวกลางคืน ที่จ๊อดแฟร์ (Jodd Fairs) แดนเนรมิต กรุงเทพฯ

“เรื่องกินเรื่องใหญ่ ความแปลกใหม่ของเมนูก็มีให้เลือกชิมมากขึ้น” พูดได้ว่ารูปแบบการกินในยุคปัจจุบันช่างแตกต่างจากยุคเดิมๆ เสียจริง ต่างด้วยรูปลักษณ์ วิธีการ และการนำเสนอ แต่ถ้าพูดถึง “ความอร่อย” นั่น คนรุ่นใหม่ๆ ได้พัฒนารสชาติและหน้าตาของอาหารให้ดูน่าสนใจตามไปด้วย ทุกวันนี้เรามีทั้งวัตถุดิบใหม่ๆ การผสมผสานของการปรุงอาหารที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ รวมไปถึงรูปแบบการขายที่เข้าถึงพฤติกรรมการกินและเที่ยวของคนรุ่นใหม่มากขึ้น