วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แก้ชงต้อนรับปีใหม่

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แก้ชงต้อนรับปีใหม่

วัดและการร่วมบุญ ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงและสายสัมพันธ์ของผู้คนเกือบทุกเชื้อชาติ การทำบุญเข้าวัดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบางคนไปเสียแล้ว จากรุ่นสู่รุ่นตามกาลเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า “วัด” คือสัญลักษณ์ของความดีที่แฝงด้วยความเชื่อและศรัทธา…