รวมพลพนักงานเสริมสร้างพลังสามัคคี “ทำดี เพื่อพ่อ”

          น้ำมันพืชผึ้ง โดยกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด รวมพลพนักงานเสริมสร้างพลังสามัคคี “ทำดี เพื่อพ่อ” ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม และทำความสะอาด แหล่งที่พักศาลาริมทาง และป้ายโรงเรียนบ้านคู ที อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เราตระหนักดีว่าสังคมดีได้ ถ้าร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ร่วมกัน เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว สู่ชุมชน และสังคมของเรา

Similar Posts