มองแบบวิทย์ พลิกชีวิตการกินอยู่

HealthTips-1

คุณเซี้ยง จินตนา ควรทรงธรรม ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำงานจริง ตลอดจนศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านน้ำมันประกอบอาหารจากงานวิจัย บทความ และหนังสืออย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี จนมั่นใจว่าน้ำมันปาล์มและคอเลสเตอรอลไม่ได้เป็นผู้ร้ายอย่างที่ใคร ๆ เข้าใจ และการบริโภคน้ำมันปาล์มหรือใช้น้ำมันปาล์มในการประกอบอาหารเป็นสิ่งที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Download PDF

Similar Posts