ผึ้งส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

          น้ำมันพืชผึ้ง โดยกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด เดินหน้าปฎิบัติภารกิจแบ่งปันบรรเทาทุกข์คนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ด้วยการแจกสินค้าน้ำมันพืชใช้ประกอบอาหาร รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค และร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสูบน้ำท่วมและความความสะอาดพื้นที่ และบริจาคพายเพื่อใช้ในการเดินทางโดยเรือในช่วงน้ำท่วม ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

Similar Posts