ผึ้ง…ชวนน้องๆ เข้าครัวเพื่อโภชนาการที่ดี

d209a6e6a7008f296c58cacd97164339

ธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด โดยน้ำมันปาล์มตราผึ้ง (ยืนกลาง) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขันการปรุงอาหารในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ ปีที่ 2 ” ตอน ชวนกันเข้าครัวเพื่อโภชนาการต้นแบบ

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ด้านโภชนาการที่ดีในโรงเรียน พร้อมสร้างสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ร่วมมือกันประกอบและปรุงอาหาร โดยสร้างสรรค์คุณค่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพดี ซึ่งงานนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุน 30,000 บาท ณ บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด จังหวัดชุมพร

(ภาพจากซ้ายไปขวา)

 1. กฤตภาส จินาภาต อาจารย์สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. สมศรี เทพประชา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
 3. ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง อาจารย์สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 5. สุนีย์ พัฒนราช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 6. สิรินาถ รัตนประเสริฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 7. สุชญา ใจเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เผยแพร่ข่าวในนาม : บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : เบญจมา บินซูกอร์
โทร. 08 1733 1856

Similar Posts