ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติปีที่ 2” ตอนชวนกันเข้าครัวเพื่อโภชนาการต้นแบบ จังหวัดชุมพร


กลุ่มธรรมชาติ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ขอแจ้งผลประกวดแผนงานของโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยมีกำหนดให้จัดการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จังหวัดชุมพร

          โรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
 2. โรงเรียนบ้านปังหวาน
 3. โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
 4. โรงเรียนบ้านคู
 5. โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 
 6. โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

          บริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำหรับการมีส่วนร่วมจากทุกโรงเรียนที่ส่งแผนงานเข้า มาประกวดในปีที่ 2 และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
          บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มคุณค่าทั้งในด้านการเรียนรู้และการลงมือทำร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง ครู นักเรียนและสมาชิกท่าอื่นๆในชุมชน รอบข้างไม่มากก็น้อย

          กลุ่มธรรมชาติ

 
รายละเอียดการเตรียมตัวและเงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
ณ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จังหวัดชุมพร
 1. จากแผนปฎิบัติงานที่ทางแต่ละโรงเรียนนำส่งเข้ามานั้น ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกและลงคะแนนไว้เป็นเพียงคะแนนพื้นฐานเท่านั้นและจะนำไปรวมกับคะแนนในรอบการแข่งขันชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 2. สำหรับรอบชิงชนะเลิศ บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการประกวดให้มีสมาชิกนักเรียนเป็น ผู้แสดงการ ประกอบอาหารด้วยตนเอง (จะเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มนักเรียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม) ทีมโรงเรียนต้องจัดปรุงและประกอบอาหารสดด้วยเมนูอาหาร 3 จานเด็ด ผัด ทอด และนึ่ง ตามแนวคิดด้านทุนธรรมชาติ และแนวคิดด้านโภชนาการที่ดี 
 3. ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหารพื้นฐานให้เช่น กระทะ เตา มีด จาน ช้อน ซ้อม เขียง และพร้อมเงินทุนก้อนแรก 3,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 4. ขอให้ทางโรงเรียนนัดหมายกับทางบริษัทฯ เพื่อขอรับเงินทุนก้อนแรก 3,000 บาท เพื่อใช้ในการเตรียมตัวก่อนวันแข่งขันการประกวด
 5. รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558  ณ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จังหวัดชุมพร 
 6. หนึ่งโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งแผนงานเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
 7. การประกวดจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. จึงขอให้ท่านมาก่อนเวลาล่วงหน้า 30 นาทีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเพรียงกัน 
 8. ในวันประกวด โรงเรียนสามารถจัดสรรกองเชียร์ของนักเรียนเข้าร่วมได้เพื่อสร้างสีสัน ในการแข่งขัน (กลุ่มนักเรียนชายหรือหญิงไม่เกิน 5 คนต่อโรงเรียน)
เงินทุนและรางวัลการประกวด
 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสดสนับสนุนโครงการเป็นเงินจำนวน 30,000 พร้อมโล่รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินสดสนับสนุนโครงการเป็นเงินจำนวน 20,000 พร้อมโล่รางวัล
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินสดสนับสนุนโครงการเป็นเงินจำนวน 10,000 พร้อมโล่รางวัล
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

Similar Posts