ประกาศผลรางวัล โครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” ปี พ.ศ. 2557 เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดชุมพร

a710761d71c7e9dc70204934fe279bba


          กลุ่มธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชุมพร ขอประกาศผลการตัดสินรางวัลอย่างเป็นทางการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการ “โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนตำรว จตระเวนชายแดน บ้านห้วยเหมือง

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ โครงการ “คุณธรรม เรื่องเกษตรอินทรีย์สู่วิธีพระราชดำริ” โรงเรียนบ้านน้ำฉา

          รางวัลชมเชยทั้งหมด 4 รางวัลคือ

          1. โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านสะพานยูง

          2. โครงการ “หนูน้อยผึ้งงานเพื่ออาหารกลางวันสานฝันความพอเพียง” โรงเรียนบ้านหนองปลา

          3. โครงการ “พี่นำ ทำให้น้องดู บูรณาการฐานการเรียนรู้สู่อาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านคู

          4. โครงการ “โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนวิถีพอเพียง” โรงเรียนพัฒนศึกษา

บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสาธารณสุขจังหวัดชุมพรสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดโครงการฯ 

          แล้วพบกันใหม่สำหรับโครงการฯ ในปีหน้านะคะ

          กลุ่มธรรมชาติ

Similar Posts