ประกาศผลรอบแรก 10 โครงการ

(ผึ้ง ทุนธรรมชาติ อาหารกลางวันในโรงเรียน)

a710761d71c7e9dc70204934fe279bba

ประกาศผลการคัดเลือก 10 โรงเรียนอย่างเป็นทางการ
ในโครงการ “ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดชุมพร

กลุ่มธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชุมพร ขอประกาศผลคัดเลือกแผนงานโครงการเพื่อชิงเงินทุนในโครงการ “ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนจังหวัดชุมพร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. โครงการ “ผักสวยบนต้นกล้วยไร้ดิน” โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
2. โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านสะพานยูง
4. โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านดอนทราย
5. โครงการ “หนูน้อยผึ้งงานเพื่ออาหารกลางวันสานฝันความพอเพียง” โรงเรียนบ้านหนองปลา
6. โครงการ “พี่นำ ทำให้น้องดู บูรณาการฐานการเรียนรู้สู่อาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านคู
7. โครงการ “โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนวิถีพอเพียง” โรงเรียนพัฒนศึกษา
8. โครงการ “OK-TRP Model” โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
9. โครงการ “โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
10. โครงการ “เกษตรอินทรีย์สู่วิธีพระราชดำริ” โรงเรียนบ้านน้ำฉา
บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนเข้ารอบแรกในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางคณะทำงานจะติดต่อและประสานงานกับท่าน เพื่อแจ้งขั้นตอนและรายละเอียดของการนัดหมายเข้าสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของท่านต่อไป

Similar Posts