ประกาศผลรอบรางวัลชมเชย 3 โครงการ (ผึ้ง ทุนธรรมชาติ อาหารกลางวันในโรงเรียน)

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลชมเชยสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ
“ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดชุมพร

กลุ่มธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชุมพร ขอประกาศผลคัดเลือกแผนงานที่เข้ารอบที่สองสำหรับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ในโครงการ “ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนจังหวัดชุมพร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านสะพานยูง
  จุด เด่นคือ เป็นโครงการที่ชูประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่และบริเวณรอบโรงเรียนสำหรับ การทำการเกษตรแบบพอเพียงได้อย่างมีระบบและชัดเจน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วม
 • โครงการ “หนูน้อยผึ้งงานเพื่ออาหารกลางวันสานฝันความพอเพียง” โรงเรียนบ้านหนองปลา
  จุดเด่นคือ เป็นโครงการเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตสู่การบริโภค มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง
 • โครงการ “พี่นำ ทำให้น้องดู บูรณาการฐานการเรียนรู้สู่อาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านคู
  จุด เด่นคือ เป็นโครงการที่บริหารจัดการขั้นตอนการดำเนินงานในรูปแบบของกิจกรรมได้อย่าง ชัดเจนและยังเป็นการจัดการผลผลิตที่เหลือบริโภคในโรงเรียนแล้วนำมาขายให้กับ ชาวบ้านในชุมชนต่อไป

สำหรับโรงเรียนที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศนั้น คณะกรรมการชุดพิเศษจะเข้าเยี่ยมสำรวจในพื้นที่จริงอีกครั้งในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 นี้ และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์

รายชื่อโรงเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีทั้งหมด 4 โครงการ (โรงเรียน) ในปีนี้คือ

 • โครงการ “โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนวิถีพอเพียง” โรงเรียนพัฒนศึกษา
 • โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเหมือง
 • โครงการ “โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
 • โครงการ “คุณธรรม เรื่องเกษตรอินทรีย์สู่วิธีพระราชดำริ” โรงเรียนบ้านน้ำฉา

ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชม เชย และโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในโครงการ “ผึ้ง ทุนธรรมชาติ” เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ปีแรกนี้

Similar Posts