น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 5 ลิตร

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 5 ลิตร
บรรจุ 4 ขวด ต่อกล่อง

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด ขนาด 5 ลิตร (Bottle 5 Liters)

บรรจุ 4 ขวด ต่อกล่อง

(A carton of 4 bottles of 5-liters Refined Palm Olein)

Similar Posts