น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 2 ลิตร

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 2 ลิตร
บรรจุ 6 ขวด ต่อกล่อง

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด ขนาด 2 ลิตร (Bottle 2 Liters)

บรรจุ 6 ขวด ต่อกล่อง

(A carton of 6 bottles of 2-liters Refined Palm Olein)

Similar Posts