น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 1 ลิตร

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 1 ลิตร
บรรจุ 12 ขวด ต่อกล่อง

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด ขนาด 1 ลิตร (Bottle 1 Liter)

บรรจุ 12 ขวด ต่อกล่อง

(A carton of 12 bottles of 1-liter Refined Palm Olein)

Similar Posts