น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 250 มล

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด
ขนาด 1 ลิตร
บรรจุ 12 ขวด ต่อกล่อง

น้ำมันปาล์มโอเลอีน แบบขวด ขนาด 250 มล (Bottle 250 ml)

บรรจุ 48 ขวด ต่อกล่อง

(A carton of 48 bottles of 250 ml Refined Palm Olein)

Similar Posts