น้ำมันปาล์มตราผึ้งพบผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติฯ ครั้งที่ 6

bee brand

          น้ำมันปาล์มตราผึ้งพบผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย PALMEX THAILAND 2016 ซึ่งได้รวมเอาบริษัทธุรกิจน้ำมันปาล์มทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในระดับนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน

          ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลกสำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเอื้อแก่บริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันปาล์ม และประเทศยังส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยผลักดันการผลิตน้ำมันปาล์มที่ดี มีคุณภาพขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

Similar Posts