ถ้าโควิดจบแล้ว เราจะทำอะไรดี

ถ้าโควิดจบแล้ว เราจะทำอะไรดี

โลกหลังจบโควิด-19 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นคำถามที่ใครหลายคนล้วนตั้งคำถามขึ้น รวมทั้งวิถีชีวิตของเรา สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปอย่างไร แน่นอนว่ามีหลายคนคาดการณ์ว่าโลกหลังโควิด-19 จะเกิด New normal ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์หลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนได้โลกใหม่แต่ใบเดิม หลายคนอาจกังวลว่าหลังสิ้นการระบาดของโควิด-19  เราจะปฏิบัติตัวหรือทำอะไรดี วันนี้ผึ้งจะมาแนะนำเพื่อน ๆ ทุกคนเองค่ะ

 1. การดูแลในเรื่องของสุขอนามัย
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขอนามัยจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราจะหันกลับมาดูแลในเรื่องของสุขอนามัยกันมากขึ้น และจะตระหนักจนเกือบตระหนกในเรื่องของเชื้อโรค โรคระบาดกันมากกว่าเดิม แน่นอนว่ามันมีผลให้เราหันมาใส่ใจในเรื่องความสะอาด  การรักษาสุขอนามัย แม้กระทั่ง การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็จะมีความระมัดระวังกันมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ที่หลังจากนี้เราใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยจนมันกลายเป็นเรื่องปกติจนเป็นนิสัยส่วนตัวไป
 2. ความใส่ใจเรื่องของการบริโภคอาหาร
  กินร้อน ช้อนตัวเอง เป็นคำขวัญที่เราท่องจำได้ขึ้นใจในช่วงโควิด-19 จริง ๆ ค่ะ และแน่นอนว่าเราก็จำเป็นต้องท่องมันต่อไป แม้จะสิ้นสุดสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็ตาม เราก็ยังปฏิบัติตนอย่างใส่ใจในเรื่องของการบริโภคขึ้น ซึ่งในช่วงแรกเราต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารข้างนอกบ้าน รับประทานอาหารปรุงสุก และการใส่ใจดูแลในเรื่องของความสะอาด หรือประกอบอาหารด้วยตัวเองจะปลอดภัยมากที่สุด
 3. การวางแผนทางการเงิน
  โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้หลายอุตสาหกรรมประสบปัญหาหนัก บางบริษัท Leave without pay บางบริษัทลดเงินเดือน แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ว่าใครก็ไม่คาดคิด สิ่งที่เราควรทำหลังจบเหตุการณ์หลังจากนี้คือ การวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุม พยายามสร้างรายรับให้มากกว่ารายจ่าย และมีออมเงิน นอกจากนั้น ควรมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะนำมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป รวมถึงการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพต่าง ๆ ก็เป็นหนึ่งในการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันขึ้นอีก
 4. การดูแลสุขภาพ
  จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม เพราะว่าหากเรามีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคแทรกซ้อนก็จะทำให้เราสามารถปลอดภัยจากโรคติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงเราต้องออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

หลังจากสิ้นสุดสถานการณ์โรควิด-19 ระบาดเราต้องระมัดระวังทั้งเรื่องสุขอนามัย การบริโภคอาหาร มีการวางแผนทางการเงินที่ดี รวมถึงออกกำลังให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากจะเป็น New normal ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นโควิด-19 ยังทำให้เราสามารถเตรียมรับมือกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

Similar Posts