“ขยะอาหาร” ตัวการโลกร้อนที่ทุกคนมองข้าม

ขยะอาหาร ตัวการโลกร้อนที่ทุกคนมองข้าม

ขยะอาหาร ร้ายแรงกว่าที่ทุกคนคิด  เพื่อน ๆ เชื่อหรือไม่ว่า ปริมาณขยะ 1/3 ของโลก คือ ปริมาณเศษอาหารที่เน่าเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่นี้ค่ะ

ทำความรู้จักกับคาร์บอน ฟุตพรินท์ (Carbon Footprint: CF)
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเราชาวมนุษย์ ไม่ว่าจะการใช้พลังงาน การทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนนานาประเทศจำต้องผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาร์บอน ฟุตพรินท์ (Carbon Footprint: CF) ก็คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงกระบวนการในการผลิตสินค้า โดยจะติดเครื่องหมายแสดงข้อมูลคาร์บอน ฟุตพรินท์ติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าตลอดการผลิตสินค้าดังกล่าวมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่าใดนั่นเองค่ะ

อาหารแต่ละประเภทปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าใด
เพื่อน ๆ เชื่อหรือไม่ว่าอาหารที่เรารับประทานกันในชีวิตประจำวัน สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงมาก โดย 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. เนื้อสัตว์ คิดเป็น 56.6 %
 2. ผลิตภัณฑ์จากนม คิดเป็น 18.3 %
 3. เครื่องดื่ม คิดเป็น 5.9 %
 4. ไข่ คิดเป็น 2.8 %
 5. ผัก คิดเป็น 2.6 %


เศษอาหารทำให้เกิดโลกร้อนได้อย่างไร
ขยะอาหารหรืออาหารเหลือทิ้งจำนวนมากนั้นเรารับประทานเหลือนั้น เชื่อหรือไม่ว่า สามารถปล่อยก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ จากข้อมูลในปัจจุบันนี้คนไทยอย่างเราสร้างปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 27 ล้านตันต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้มาจากขยะอาหารหรืออาหารเหลือทิ้งมากถึง 64 % ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ต้องออกมาตรการ 3R ได้แก่

 • Reduce คือการลดการใช้
 • Reuse คือการนำมาใช้ซ้ำอีกครั้ง
 • Recycle ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราได้ตระหนักถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอย เศษอาหาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งกระทบต่อโลกของเรา และมาช่วยกันให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่อีกครั้ง

การรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง สามารถช่วยลดโลกร้อนได้
อย่างที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นว่าทุกกระบวนการในการผลิตอาหารก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งในส่วนของประชาชนทุกคนที่อยากมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการบริโภคอย่างถูกต้อง ดังนี้

 1. บริโภคอาหารที่มีเครื่องหมายคาร์บอน ฟุตพรินท์ (Carbon Footprint: CF) จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 2. บริโภคอาหารอย่างพอดีไม่ให้เหลือทิ้ง และไม่กักตุนอาหารมากเกินความจำเป็น
 3. ลดการกินบุฟเฟ่ต์ เพราะการกินบุฟเฟ่ต์แต่ละครั้งทำให้เกิดขยะมากกว่าปกติ
 4. คัดแยกขยะที่เป็นเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้เราสามารถนำขยะทั่วไปไปรีไซเคิล และเศษอาหารต่าง ๆ เราก็สามารถทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

เพียงเท่านี้เพื่อน ๆ ของผึ้งทุกคนก็สามารถกู้โลกใบนี้ไว้ได้ แค่กินอย่างถูกต้องเท่านั้นเองค่ะทุกคน ซึ่งผึ้งอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อนที่สร้างปัญหาไปทั่วทั่งโลก หากเราทุกคนช่วยคนละไม้คนละมือในการลดปัญหาดังกล่าว เราทุกคนก็จะได้โลกที่น่าอยู่กลับคืนมาค่ะ

Similar Posts