E-catalog

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แก้ชงต้อนรับปีใหม่

วัดและการร่วมบุญ ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงและสายสัมพันธ์ของผู้คนเกือบทุกเชื้อชาติ การทำบุญเข้าวัดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบางคนไปเสียแล้ว จากรุ่นสู่รุ่นตามกาลเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า “วัด” คือสัญลักษณ์ของความดีที่แฝงด้วยความเชื่อและศรัทธา…
อ่านเพิ่มเติม … วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แก้ชงต้อนรับปีใหม่

วีดีโอ

Youtube

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

สมัครสมาชิก