E-catalog

ระฆังก้องกังวานข้ามปี สัญลักษณ์แห่งความผูกพันของ วัดและตลาดชุมชน

จะใกล้ปีใหม่อีกครา ผู้คนเริ่มเตรียมที่จะละทิ้งอุปสรรคและปัญหาไว้ในปีเก่า เพื่อก้าวเดินด้วยความหวังใหม่ในปีที่จะมาถึง “วัด ชุมชน และตลาด” ดูเหมือนว่าจะเป็นความผูกพันที่เหนี่ยวแน่นมาตั้งแต่อดีตกาล ณ วันนี้ก็ยังเป็นแก่นสำคัญที่ยึดเหนี่ยวทั้งความรักและศรัทธาของผู้คนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย…
อ่านเพิ่มเติม … ระฆังก้องกังวานข้ามปี สัญลักษณ์แห่งความผูกพันของ วัดและตลาดชุมชน

วีดีโอ

Youtube

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

สมัครสมาชิก