E-catalog

ป่าคือแหล่งอาหาร

Updated on
จากข้อมูลทั่วไปได้ระบุไว้ว่าพื้นที่ป่าในประเทศไทยมีประมาณ 102,353,484.76 ไร่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 31.64% และเป็นที่แน่นอนว่าภาคเหนือนั้นมีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 63.84% เทียบกับกรุงเทพมหานครมีอยู่ 21.50% (จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 https://www.seub.or.th/) เห็นตัวเลขเช่นนี้แล้ว อดใจหายไม่ได้ สัดส่วนของป่าและธรรมชาติอาจจะลดลงไปอีกในวันข้างหน้าที่จะมาถึง …
อ่านเพิ่มเติม … ป่าคือแหล่งอาหาร

วีดีโอ

Youtube

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

สมัครสมาชิก